یکی از مهمترین اهداف ما در کنار مرمت و احیاء یک بنای تاریخی، احیاء حس سرزندگی و همچنین تاثیر اجتماعی و فرهنگی در محله مان (بازار نو)  بوده است. در این راستا تلاش می کنیم حداقل هفته ایی یکبار با کودکان محله، کتاب داستان بخوانیم و بازی های دست جمعی انجام دهیم، در مناسب های مختلف جشن های کوچک محلی را در کنار همسایگانمان برپا میکنیم، استفاده از پتانسیل های محله مانند اکران عمومی فیلم در حسینیه بازار نو و... داشته باشیم